Vår Miljöpolicy

Tryckeri  Klistermärken  Bildekor  Dekaler  Rollup  Banderoller

© 2018 IngvarUlf Screentryck AB. Alla rättigheter reserverade, Made by www.henemo.se
IngvarUlf Screentryck Dekaler Tryckeri Stockholm

Vi arbetar medvetet och fokuserat för att ta fram bra
lösningar och tjänster för våra kunder.
Vi arbetar varje dag för minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ökat personligt ansvar för miljöarbetet. Det innebär att vi ska:
· minska utsläpp av koldioxid genom att effektivisera energianvändningen och
  välja rätt energikällor
· använda resurser effektivare för att främja en långsiktig hållbar utveckling
· öka vår kompetens och medvetenhet så att vi agerar ansvarsfullt
· välja material, kemikalier och metoder så att miljöpåverkan minskas
· betrakta lagar, tillstånd och direktiv som våra lägsta miljökrav
· öka affärsnyttan genom ett progressivt miljöarbete och flera miljötjänster.